€ 1.350,00
ex BTW

Omschrijving

Omschrijving en informatie

Te Huur Jenny Weijermanweg 15 GOES

Dit ruime bedrijfspand van circa 320 m² BVO en met een verhard buitenterrein van ruim 140m2 .                                                                                                                                                                                               De ruimte bevat onder meer een entree naar de hal van 190 m2 , 2 kantoorruimtes en toilet / keuken, trap naar etage welke een vloer oppervlakte heeft van circa 120 m² en met 2 afsluitbare opslagruimtes.

Ligging en bereikbaarheid
De locatie is uitstekend bereikbaar vanaf o.a. de rijksweg A-58, waardoor iedere bestemming in de regio moeiteloos bereikbaar is.

Bestemming
De voor “Bedrijventerrein” (BT) aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1, 2 en 3.1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten. Hieronder valt:
-Productie;
-Opslag;
-Groothandel.

Kadastrale gegevens
Het totale perceel is in totaal 422 m² groot. Kadastraal bekend Gemeente Goes, sectie C, nummer 4395.

Huurprijs
€ 1350,00 per maand exclusief BTW.

Huurbetaling
De huurpenningen dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurperiode
2 jaar met opvolgend 1 optiejaar.

Huurindexatie
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging
van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle
Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst
Model ROZ-kantoorruimte 2015 aangevuld met enkele aanpassingen van verhuurders zijde.

Bankgarantie/waarborgsom
Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief
B.T.W.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder
een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze
zogenaamde ‘opteringsverklaring’ zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door
huurder zijn ondertekend. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste
gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.

Oplevering
In onderling overleg maar per direct beschikbaar.

Voorbehoud
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring eigenaar en VVB WONEN /Connectbedrijfsmakelaars

51/5000 Mogelijk gemaakt door Estatik

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Postbus 2218
Email: info@vvb-wonen.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners