Tijdelijke woonruimte huren

Zoekt u tijdelijke woonruimte in Zeeland / Zuidwest-Nederland?

VVB WONEN vindt deze voor u.

Wat is tijdelijke verhuur?

Tijdelijke verhuur is een flexibele manier van huren voor zowel u als de verhuurder. U spreekt samen een huurtermijn af van minimaal 6 maanden. Tijdens de tijdelijke verhuur heeft u als huurder 1 maand opzegtermijn. Voor de verhuurder daarentegen geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Inschrijven: Wat heeft u nodig?

Ongeveer 10 minuten de tijd
+om uw gegevens in te voeren

Uw paspoort, identiteitskaart , adreshistorie, verhuurdersverklaring, 3 laatste loonstroken, bankafschrift 
+dat van een eventuele mede-inschrijver.     ( VVB WONEN kan uw identiteitsbewijs via dataChecker contoleren )

Inkomensverklaring IBRI of verklaring registratie inkomsten  2019 en/of 2020
+dat van uw eventuele mede-inschrijver

Voorwaarden:

 • Aantoonbaar over een vast inkomen (salaris, uitkering, studiefinanciering) Daarnaast geldt er tevens hoofdelijk een inkomenseis van ca. € 950 netto per maand.
 • U ouder bent dan 18 jaar.
 • U verblijft rechtmatig in Nederland en uw mogelijke verblijfsvergunning is nog tenminste 3 maanden geldig.
 • U heeft voldoende beheersing van de Nederlandse taal
 • U heeft geen verslavingsproblematiek
 • U heeft geen bewindvoering
 • U heeft geen negatief huurverleden

Inschrijver verklaart dat de door hem aan verhuurder vóór aanvang van de huurovereenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot zijn huishoudinkomen, gezinssamenstelling en huurdersverleden juist en volledig zijn.

Indien huurder onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt en hij bij verstrekking van de juiste en volledige gegevens niet in aanmerking zou zijn gekomen voor het gehuurde, moet huurder het gehuurde terstond ontruimen op eerste aanzegging van verhuurder. Werkt huurder daar niet vrijwillig aan mee en dient verhuurder in dit kader de ontruiming te vorderen dan is huurder de werkelijk door verhuurder gemaakte kosten opeisbaar verschuldigd.

Benodigde documenten:

 • Kopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs);
 • Kopie van recent inkomen (3 loonstroken en/of brief uitkeringsverklaring en/of brief studiefinanciering);
 • IBRI 2018/2019  ( deze kunt u opvragen bij de belastingdienst )
 • Kopie van een recent bankafschrift op uw naam, waarop in ieder geval de storting van uw inkomsten te zien is;
 • Eventueel een huurdersverkaring
 • Ingeschreven staan bij Zuid West Wonen
 • Een intake gesprek is onderdeel van de procedure om in aanmerking te komen voor  woonruimte.

 

Wat we bij tijdelijke verhuur doen met uw persoonlijke gegevens

 

1. U verstrekt ons uw persoonlijke gegevens

Bij het inschrijven bij VVB WONEN, via het online inschrijfformulier op deze website, vult u uw persoonlijke informatie in. Ook bij het uitvoeren van onze dienstverlening krijgen wij de beschikking over uw persoonlijke gegevens. Dit kan zowel op digitale wijze (bijvoorbeeld per e-mail), mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) als schriftelijk (bijvoorbeeld per post) plaatsvinden. Indien u gegevens van andere personen, zoals familieleden, aan ons verstrekt, dan gaan wij er vanuit dat u hiervoor toestemming van hen hebt verkregen.

2. Wij registreren en bewaren uw gegevens

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens kunnen door ons worden geregistreerd en digitaal worden opgeslagen. Ongeacht de wijze van opslag, beschermen wij uw gegevens door adequate beveiligingsmaatregelen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste verspreiding en elke andere onrechtmatige verwerking van gegevens. De personen die permissie hebben om deze persoonsgegevens te mogen inzien / bewerken, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke noodzaak bestaat om deze gegevens te verstrekken.

3. Vervaltermijnen van bewaring

Uw inschrijving en de gegevens die u aan ons verstrekt heeft, worden na een periode van 3 maanden door ons vernietigd indien u nog geen woonruimte toegewezen heeft gekregen. Verder kunt u doormiddel van uw inschrijfnummer en code altijd bij uw documenten en kunt deze te allen tijde zelf verwijderen / veranderen.

Heeft u een woning toegewezen gekregen door VVB WONEN, dan worden de geleverde documenten en gegevens opgeslagen in ons systeem Bloxs. Wij bewaren hierin de relevante gegevens voor een periode van 7 jaar in verband met de bewaarplicht van de Belastingdienst. Alle andere gegevens worden verwijderd.

4. We delen uw gegevens met andere partijen

Wij wisselen uw gegevens alleen uit met diverse andere partijen, als dit voortvloeit uit onze dienstverlening. De partijen zijn in dit geval de verhuurder, Belastingdienst en/of controlerende accountants. Anders dan dat worden uw gegevens verder niet uitgewisseld!

Kosten bij tijdelijke verhuur

 • Inschrijfkosten voor het zoeken en registreren van een tijdelijke huurwoning € 75,00. U betaald deze kosten pas na het afsluiten van de tijdelijke huurovereenkomst. No cure no pay.
 • Er kan een borg van 1 of 2 maanden gevraagd worden.

 

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@vvb-wonen.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners