Nieuws

Kan een woning worden ontruimd als de huurder zijn huur netjes betaalt? Het antwoord is Ja. De hoofdregel is dat iedere tekortkoming van een huurder de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Onder iedere tekortkoming valt zowel een tekortkoming die aan de huurder is toe te......

Op dit moment hebben wij nog te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens, maar vanaf 25 mei 2018 is in heel Europa de Europese privacyverordening van toepassing. De privacyverordening is bijvoorbeeld van toepassing wanneer gegevens van klanten, huurders of werknemers worden opgeslagen.  Bijna iedere organisatie......

Rond de feestdagen van 22 december 2017 t/m 2 januari 2018 zijn onze openingstijden anders dan gebruikelijk en zijn uitsluitend op afspraak geopend . We wensen u alvast fijne feestdagen toe!...

Oplossing gezocht voor leegstand stallen Veel stallen van stoppende veehouders komen leeg te staan. Waarde behouden vraagt creatieve oplossingen, maar vooral meewerkende overheden. In het hele land gaat de afname van het aantal agrarische bedrijven in gestaag tempo door. Vanwege de stoppersregeling in de varkenshouderij......

Verhuizing VVB WONEN VVB WONEN gaat per 1 oktober as verhuizen. Nieuw adres: Westhavendijk 13 4463 AD GOES...

Uw leegstaand vastgoed kan binnen een week zijn opgevuld. U voorkomt hiermee het sneeuwbal effect van leegstand, verpaupering, huurderving, vandalisme ect Door de leegstand is het belangrijk om je als vastgoedeigenaar te onderscheiden. Een belangrijk onderdeel is daarbij de uitstraling van uw vastgoedobject. Hoe aantrekkelijker......

Deze maand zijn we zichtbaar in ZIGN Lifestyle magazine. Vertel waar je ons hebt zien liggen?...

Keurmerk verhuurmakelaars scheidt kaf van koren Nederland heeft een keurmerk voor de verhuurmakelaardij: Keurmerk Verhuurdersbelangen. Het is een positieve ontwikkeling dat er een onafhankelijke partij is verhuurmarkt te controleren Als verhuur makelaar wil je serieus met je bedrijf bezig zijn, maar helaas is het de......