Reguliere verhuur

Inschrijven: Wat heeft u nodig?

Ongeveer 10 minuten de tijd
om uw gegevens in te voeren

Uw paspoort, identiteitskaart , adreshistorie, verhuurdersverklaring, 3 laatste loonstroken, bankafschrift 
+dat van een eventuele mede-inschrijver

Inkomensverklaring ( bijvoorbeeld een IBRI) of definitieve aanslag 2017
+dat van uw eventuele mede-inschrijver

Voorwaarden:

 • Aantoonbaar over een vast inkomen (salaris, uitkering, studiefinanciering) Daarnaast geldt er tevens hoofdelijk een inkomenseis van minimaal ca. € 950 netto per maand.
 • U ouder bent dan 18 jaar.
 • U bent rechtmatig in Nederland  en uw mogelijke verblijfsvergunning nog tenminste 3 jaar geldig is.
 • U heeft voldoende beheersing van de Nederlandse taal
 • U heeft geen verslavingsproblematiek
 • U staat niet onder bewindvoering
 • U heeft geen negatief huurverleden
 • Doormiddel van uw inschrijving gaat u akkoord met het Privacy beleid van VVB WONEN

Benodigde documenten:

 • Kopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs);
 • Kopie van recent inkomen (3 loonstroken en/of brief uitkeringsverklaring en/of brief studiefinanciering);
 • Kopie van een recent bankafschrift op uw naam, waarop in ieder geval de storting van uw inkomsten te zien is;
 • Eventueel een huurdersverkaring
 • Een intake gesprek is onderdeel van de procedure om in aanmerking te komen voor  woonruimte.

U verstrekt uw persoonlijke gegevens
Bij het inschrijven bij VVB WONEN vragen wij om uw persoonlijke informatie welke u ons verstrekt
via deze website. Ook bij het uitvoeren van onze dienstverlening krijgen wij de beschikking over uw
persoonlijke gegevens. Dit kan zowel op digitale wijze (bijvoorbeeld per e-mail), mondeling
(bijvoorbeeld telefonisch) als schriftelijk (bijvoorbeeld per post) plaatsvinden. Indien u gegevens van
andere personen, zoals familieleden, aan ons verstrekt, dan gaan wij er vanuit dat u hiervoor
toestemming van hen hebt verkregen.

Wij registreren en bewaren uw gegevens
Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens kunnen door ons worden geregistreerd en digitaal
worden opgeslagen. Ongeacht de wijze van opslag, beschermen wij uw gegevens door adequate
beveiligingsmaatregelen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste verspreiding en elke
andere onrechtmatige verwerking van gegevens. De personen die permissie hebben op met deze
persoonsgegevens te mogen werken / bewerken, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een
wettelijke noodzaak toe bestaat deze gegevens te verstrekken.

Verval termijnen
U inschrijving en uw gegevens welke u verstrekt heeft worden na een periode van 3 maanden door
ons vernietigd indien u nog geen woonruimte heeft toegewezen gekregen. Verder kunt u
doormiddel van uw inschrijfnummer en code altijd bij uw documenten en kunt deze ten aller tijden
verwijderen / veranderen
Heeft u een woning toegewezen gekregen door VVB WONEN dan worden de geleverde documenten
en gegevens opgeslagen in ons systeem Bloxs. Wij bewaren hierin de relevante gegevens voor een
periode van 7 jaar i.v.m. de bewaarplicht van de belastingdienst. Alle andere gegevens worden
verwijderd.

Wij delen uw gegevens met andere partijen
Wij wisselen uw gegevens uit met diverse andere partijen als dit voortvloeit uit onze dienstverlening
aan de verhuurders , belastingdiensten, en controlerende accountants.  Uw gegevens worden verder niet uitgewisseld !

Kosten verhuur

 •  € 75,00 inschrijfkosten welke je pas betaald na het afsluiten van de ( tijdelijke) overeenkomst.No cure No Pay
 • afhankelijk van de hoogte van de inkomsten vragen wij 1 of 2 maanden borg

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Postbus 2218
Email: info@vvb-wonen.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners