Woning tijdelijk huren

Inschrijven: Wat heeft u nodig?

Ongeveer 10 minuten de tijd
+om uw gegevens in te voeren

Uw paspoort, identiteitskaart , adreshistorie, verhuurdersverklaring, 3 laatste loonstroken, bankafschrift 
+dat van een eventuele mede-inschrijver

Inkomensverklaring IBRI of verklaring registratie inkomsten  2017
+dat van uw eventuele mede-inschrijver

Voorwaarden:

 • Aantoonbaar over een vast inkomen (salaris, uitkering, studiefinanciering) Daarnaast geldt er tevens hoofdelijk een inkomenseis van ca. € 950 netto per maand.
 • U ouder bent dan 18 jaar.
 • U bent rechtmatig in Nederland  en uw mogelijke verblijfsvergunning nog tenminste 3 jaar geldig is.
 • U heeft voldoende beheersing van de Nederlandse taal
 • U heeft geen verslavingsproblematiek
 • U heeft geen bewindvoering
 • U heeft geen negatief huurverleden

Benodigde documenten:

 • Kopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs);
 • Kopie van recent inkomen (3 loonstroken en/of brief uitkeringsverklaring en/of brief studiefinanciering);
 • IBRI 2017  ( deze kunt u opvragen bij de belastingdienst )
 • Kopie van een recent bankafschrift op uw naam, waarop in ieder geval de storting van uw inkomsten te zien is;
 • Eventueel een huurdersverkaring
 • Ingeschreven staan bij Zuid West Wonen
 • Een intake gesprek is onderdeel van de procedure om in aanmerking te komen voor  woonruimte.

U verstrekt uw persoonlijke gegevens
Bij het inschrijven bij VVB WONEN vragen wij om uw persoonlijke informatie welke u ons verstrekt via deze website. Ook bij het uitvoeren van onze dienstverlening krijgen wij de beschikking over uw persoonlijke gegevens. Dit kan zowel op digitale wijze (bijvoorbeeld per e-mail), mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) als schriftelijk (bijvoorbeeld per post) plaatsvinden. Indien u gegevens van andere personen, zoals familieleden, aan ons verstrekt, dan gaan wij er vanuit dat u hiervoor toestemming van hen hebt verkregen.

Wij registreren en bewaren uw gegevens
Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens kunnen door ons worden geregistreerd en digitaal worden opgeslagen. Ongeacht de wijze van opslag, beschermen wij uw gegevens door adequate beveiligingsmaatregelen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste verspreiding en elke
andere onrechtmatige verwerking van gegevens. De personen die permissie hebben op met deze persoonsgegevens te mogen werken / bewerken, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke noodzaak toe bestaat deze gegevens te verstrekken.

Verval termijnen
U inschrijving en uw gegevens welke u verstrekt heeft worden na een periode van 3 maanden door ons vernietigd indien u nog geen woonruimte heeft toegewezen gekregen. Verder kunt u doormiddel van uw inschrijfnummer en code altijd bij uw documenten en kunt deze ten aller tijden
verwijderen / veranderen.

Heeft u een woning toegewezen gekregen door VVB WONEN dan worden de geleverde documenten en gegevens opgeslagen in ons systeem Bloxs. Wij bewaren hierin de relevante gegevens voor een periode van 7 jaar i.v.m. de bewaarplicht van de belastingdienst. Alle andere gegevens worden
verwijderd.

Wij delen uw gegevens met andere partijen
Wij wisselen uw gegevens uit met diverse andere partijen als dit voortvloeit uit onze dienstverlening
aan de verhuurders , belastingdiensten, en controlerende accountants.  Uw gegevens worden verder niet uitgewisseld !

Kosten verhuur

 •  € 75,00 inschrijfkosten welke je pas betaald na het afsluiten van de (tijdelijke) overeenkomst. No cure No Pay
 •  afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten vragen wij 1 of 2 maanden borg

AKKOORD, IK WIL ME INSCHRIJVEN

https://inschrijven.vvb-wonen.nl/registreren

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Postbus 2218
Email: info@vvb-wonen.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners